Pravila o zaštiti ličnih podataka - Politika privatnosti

Mi smo posvećeni i poštujemo pravo na privatnost naših kupaca. Ova Politika privatnosti objašnjava kako se prikupljaju, čuvaju i koriste Vaši lični podaci kada posetite naš sajt. Naš primarni zadatak je da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti dok boravite na našem sajtu. Izjavom o zaštiti podataka o ličnosti želimo da Vas obavestimo o tome koje informacije STR Elkond prikuplja prilikom Vaše posete našem sajtu i kako se iste koriste.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu politiku privatnosti pre nego počnete da koristite naš sajt, jer će se odredbe ove politike privatnosti primenjivati na Vas korišćenjem našeg sajta. Pristupom, pretraživanjem i korišćenjem našeg sajta, potvrđujete da prihvatate ovu Politiku privatnosti i saglasni ste se uslovima iste. Ako ne želite da se Vaši podaci koriste kao što je navedeno u ovoj Politici privatnosti, ne koristite naš sajt.

Vaše korišćenje našeg sajta, uključujući bilo kakav Vaš upit, je regulisano kompletnim uslovima našeg poslovanja, kao i uslovima korišćenja sajta, a koji su svi navedeni na sajtu. Molimo Vas da odvojite vreme za pažljivo čitanje istih, jer sadrži bitne uslove i odredbe koji se odnose na Vas.

KO SMO MI?

Za potrebe Zakona o zaštiti podata o ličnosti, vaše lične podatke prikuplja i obrađuje Samostalna Trgovinska Radnja ELKOND, Senta, Grofa Lajoša Baćanjija 54, mat.br. 50061094, PIB: 101103737, Tel.: +381 (24) 814769, elkond.co.rs, e-mail adresa: office@elkond.co.

Naše lice za zaštitu podataka o ličnosti (data protection officer) je, Jožef Boroš Đevi, 24400 Senta, Grofa Lajoša Baćanjija 54, jozef.boros@elkond.co.rs, 024/814-769 ili 063/115-09-59

KOJE LIČNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Koriščenjem našeg sajta možemo razlikovati 3 načina prikupljanje podataka o ličnosti:

Lični podaci koje prikupljamo automatski:

Prilikom Vaše posete našem sajtu na web adresi www.elkond.co.rs mogu automatski prikupljati podaci o ličnosti. Web serveri koji se koriste u tu svrhu mogu sledeće podatke prikupljati: ime Vašeg Internet provajdera, web stranicu sa koje ste nas posetili, Vašu IP adresu,vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na sajtu, uključujući i stranice koje ste posetili i linkove na koje ste kliknuli.

Ove informacije se analiziraju u anonimnom obliku i isključivo se koriste radi usavršavanja našeg sajta u pogledu atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti.

Te podatke  se prvenstveno prikupljaju pomoću kolačića. Detaljnije o kolačićima možete saznati u Politici upotrebe kolačića.

 

Lični podaci koje dobrovoljno delite sa nama:

Prilikom kada kontaktirate nas pomoću formolara "Pišite nam" ili jednom od našik elektronske pošte ili upitom za dostupnost proizvoda ili formularom "savetovanje" ili prilikom telefonskog razgovora sa operaterima ili nekih od društvenih mreža, trudimo se da uvek najmanje, samo osnovne informacije prikupljavamo od Vas. Te podatke mogu biti sledeće:

 • Ime i prezime
 • Kontaktni telefon i e-mail adresa
 • Adresa, mesto stanovanja
 • Dodatne informacije koje sami odlučite da podelite sa nama radi poboljšavanje komunikacije, radi pružanje usluge ili slično .

Prilikom prijavljivanjem za poso, možemo zatražiti da pošaljete svoj CV, koji može da sadrži dodatne informacije o Vas koje ste sami dobrovoljno upisali u CV. Te podatke koristimo usključivo da bi saznali Vaše obrazovanje, iskustva i veštine.

Također, u nekim slučajevima možemo Vas zamoliti da dostavite bilo koje druge podatke koje možda nisu navedene, a koje su neophodne za pružanje usluge. Naravno o tome bićete obavešteni koje su te podatke, zašto su potrebne i u koje svrhe će se koristiti.

Kada se prijavljuljete na naš Newsletter, potrebno je dostaviti ime i e-mail adresu, na koju povremenom možete da dobijate od nas marketinške, akcijske ponude ili informacije informativnog karaktera. Prilikom dobijanje newslettera, ukoliko želite  imaćete priliku da se obrišete sa mailing lista. Tu želju možete učiniti i pozivom od nekih od naših kontakta ili preko elektronske pošte na: office@elkond.co.rs .

Naravno ukoliko želite da postanete naš stalni korisnik, imate mogućnost za registraciju. U tom slučaju Vaši podaci biće čuvane dok Vi sami ih ne brišete. Nakon uspešne prijave, Vaše podatke su transparentne Vama u meniju "profil", i možete ih u bilo koja doba da izmenite, čak i da brišete.  Podaci koje prikupljamo prilikom registracije su sledeče:

 • Ime i prezime
 • Kontaktni telefon i e-mail adresa
 • Adresa stanovanja
 • Korisničko ime i lozinka

 

 Lični podaci koje su neophodne za pružanje usluga ili izvšenje ugovora:

 

Prilikom kupovine na sajtu www.elkond.co.rs, prikupljamo neophodne podatke o ličnosti da bi mogli izvršiti ugovorenu uslugu (npr. dostavljanje narudžbe). Vaše lične podatke prikupljamo u cilju da bi mogli da izvršimo ugovorenu obevezu. Za to su nam potrebne, neophodne Vaše podatke.

Te podatke su sledeće:

 • Ime i prezime
 • Kontaktni telefon i / ili e-mail adresa
 • Adresa isporuke,

 

Može da postoji situacija, kada se vraća roba zbog nepotrebe, gde smo primorni da od Vas zatražimo dodatne podatke o ličnosti, što je regulisano Zakonom. Prilikom povraćaja robe, radi storniranja ugovora ( fiskalnog računa ) neophodno je Vaš JMBG broj, broj tekućeg računa i potpis za pristanak ili zahtev za storniranje ugovora. Sa tim podacima izuzetno pažljivo brinemo i koristimo ih samo za prvobitnu svrhu za koju smo ih tražili i ne koristimo ih na druge svrhe. 

SVRHA PODATAKA I PRAVNI OSNOV


svrha obrade podataka pravni osnov
 • u cilju odgovora na Vaše upite za dostupnost proizvod, upite poslate na Kontakt stranici ili upućenih na e-mail office@elkond.co.rs
 • u cilju pružanja odgovora i saveta u vezi sa ostalim Vašim zahtevima koje nam uputite reko formulara "savetovanje",
 • u cilju odgovora na Vaše pitanje postavljene prema nama preko društvene mreže
Prikupljanje je neophodno zbog kontaktiranje ili dostavljanje odgovora.
 •  da Vas obaveštavamo o našim marketinške, akcijske ponude
 • da Vas informišemo o novostima ili izmenama što se tiče na Vas

Vaša saglasnost.

Imate pravo da svoju saglasnost povučete u svako doba.

 • prilikom prijavljivanje za posao kako bi saznali Vaše obrazovanje, iskustva i veštine
Ova obrada je zajednički interes, obrada je neophodna radi upoznavanje kandidata za posao
 • pružanje usluga korisnicima
Obrada je neophodna za izvršenje Ugovora prilikom pružanja usluga

 

ŠTA RADIMO SA INFORMACIJAMA KOJE PRIKUPLJAMO?

Glavni razlog zbog kog koristimo takve informacije (Vaše lične podatke) je u tome da Vam pružimo odgovarajuči proizvod ili uslugu, kao i da Vas obavestimo o akcijskim proizvodima i uslugama, odnosno da Vam pružimo mogućnost da budete obavešteni o svim dodatnim informacijama u vezi sa kompanijom STR Elkond.

Takve informacije takođe koristimo:

 • za odgovaranje na Vaša pitanja;
 • za razvijanje i poboljšanje naših proizvoda i usluga;
 • za statistiku, istraživanje tržišta, ispitivanja i svrhu istraživanja radi upravljanja našim sajtom i za naše unutrašnje poslove;
 • za poboljšanje našeg sajta, kao i da obezbedimo da sadržaj koji je predstavljen na sajtu bude na najefikasniji način primenljiv za Vas i Vaš računar, telefon, tablet i sl.;
 • da Vas obavestimo o promenama na našem sajtu ili o promenama naših usluga;
 • za merenje i procenjivanje efikasnosti oglašavanja naših proizvoda;
 • da Vam pružimo informacije o proizvodima ili uslugama za koje mislimo da mogu da Vas interesuju.
 • da bi mogli izvršiti najbolju usluga Vama
 • da bi mogli pronaći najboljeg kandidata za posao

Vaše lične podatke koristimo samo onda ako je to neophodno i postoji razuman ili zakonski osnov za to. Vaši lični podaci neće biti korišćeni za druge svrhe, osim one zbog koje su prvi put prikupljeni.

SA KIM DELIMO OVE INFORMACIJE?

Vaše podatke o ličnosti ni na koji način nećemo prosleđivati trećim licima ni mi ni osobe koje postupaju po našim instrukcijama. Radi izvršenja ugovora možemo podeliti Vaše lične podatke samo sa našim povezanim kompanijama i odabranim trećim licima koja obavljaju usluge za nas (kao što je npr. kurirska služba), koji će koristiti navedene podatke samo za pružanje usluga koje smo mi ili Vi zahtevali. Kompanije koje mi angažujemo u našem poslovanju po bilo kom osnovu, mogu da koriste Vaše lične podatke strogo u skladu sa našim uputstvima i u druge svrhe se ne mogu koristiti, izuzev u nekim slučajevima, ali samo na osnovu zakona, ili na zahtev nadležnog državnog organa. Mi, takođe, zahtevamo od svih naših zaposlenih i lica sa kojima sarađujemo da tretiraju Vaše lične podatke kao poverljive i u skladu sa svim važećim propisima Republike Srbije koji se tiču zaštite podataka o ličnosti.

 

KAKO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?


Vaše podatke čuvamo u skladu sa svim primenljivim zakonskim i etičkim kriterijumima koji se odnose na izveštavanje, odnosno čuvanje dokumentacije. Mi ćemo preduzeti sve razumne korake kako bi se osiguralo da se Vaši podaci tretiraju kao poverljivi i u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Vaše podatke o licnosti čuvamo onoliko vremena koliko traje pružanje usluge koju ste zatražili ili za koju ste nam dali odobrenje, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti ili Zakonom nije drugačije propisan.
Preduzeće STR Elkond, odnosno rukovalac podacima i lice koje podatke obrađuje, preduzima tehničke, kadrovske i organizacione mere bezbednosti da bi zaštitila informacije koje ste učinili dostupnim od nenamerne ili namerne zloupotrebe, gubitka, uništavanja, promena ili pristupa istim od strane neovlašćenih lica. U slučaju prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, informacije će biti prosleđivane u kodiranom obliku da bi se sprečila njihova zloupotreba od strane trećih lica. Naše mere bezbednosti podataka stalno se proveravaju u skladu sa tehničkim dostignućima. Nažalost, prenos informacija preko Interneta nije u potpunosti bezbedan. Iako ćemo se potruditi da u svakom slučaju zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantovati za bezbednost odnosno bezbedno prenošenje bilo kog podatka koji je prenešen na naš sajt ili sa našeg sajta i svaki prenos podataka je na Vaš sopstveni rizik.

FIŠING (KRAĐA PODATAKA)


Fišing je pojam koji označava pokušaj da neko ukrade lične podatke korisnika ili podatke o njegovom računu. "Fišeri" koriste lažne elektronske poruke koje vode korisnika do falsifikovanih sajtova gde korisnik, na osnovu takve prevare, unosi svoje lične podatke, kao što su brojevi kreditnih kartica, korisnička imena ili lozinke, a izgledom sajta stvaraju zabludu da je korisnik na željenom sajtu. Ukoliko primite takve poruke ili neko traži Vašu lozinku tvrdeći da radi za nas, molimo Vas da prijavite takvu situaciju preko naše kontakt forme na sajtu ili direknto na e-mail adresu naše kompanije: office@elkond.co.rs

 

 

KAKO DA IZRVŠITE UVID ILI DOBIJATE KOPIJU PODATAKA KOJE SMO PRIKUPILI?

Vi, kao korisnik, imate pravo da zahtevate od rukovaoca podacima da Vas istinito i potpuno obavesti o obradi podatka o ličnosti, da izvršite uvid u prikupljene podatke koji se odnose na Vas, da ih kopirate, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pratećim propisima. Rukovalac podacima je dužan da Vaš zahtev za obaveštavanje i uvid reši bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. 

Vaš zahtev za uvid ili dobijanje kopije možete zatražiti OVDE , ili Vaš zahtev pošaljite na e-mail: office@elkond.co.rs 

 

POVEZIVANJE SA DRUGIM SAJTOVIMA?

Može se desiti da se povežete sa drugim sajtovima koji nisu pod našom kontrolom i na koje mi nemamo nikakav uticaj. Nakon što ste napustili naš sajt, saglasni ste da mi ne možemo biti odgovorni za zaštitu, privatnost, poverljivost i sl. za bilo koju informaciju ili podatak koji ste primili sa takvih sajtova.  Svaki od tih sajtova ima svoje uslove korišćenja i politiku privatnosti i politiku kolačića, koji se mogu značajno razlikovati od ovih koji se primenjuju na ovom sajtu.

 

ŠTA SU VAŠA PRAVA?

Kao naš korisnik sajta i lice čije podatke prikupljamo imate sledeće prava:

 • pravo da dobijate jasne informacije o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka ( sva informacije su napisane u ovoj Politici privatnosti )
 • pravo za pristup za Vaše lične podatke ( registrovani koristnici, nakon prijave imate mogućnost pristupiti Vašim podacima )
 • pravo za promenu Vaše lične podatke ( registrovani koristnici, nakon prijave imate mogućnost promenu Vaših podataka )
 • pravo na brisanje Vaše lične podatke  ( registrovani koristnici, nakon prijave imate mogućnost brisanje Vaših podataka )
 • pravo da odbijete da se obrađuju Vaše lične podatke 
 • pavo na uvid ili dobijanje kopije o Vaše lične podatke  - ova prava možete ostvariti OVDE.

Ukoliko želite da ostvarite ova prava koje nisu automatizovane ili ne pripadate pod grupom registrovanih korisnika,  molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: office@elkond.co.rs

 

PROMENE U POLITICI PRIVATNOSTI, STUPANJE NA SNAGU

Verzija: 1.0

Ova pravila o politici privatnosti stupaju na snagu i važe od: 10.07.2019

Bilo kakvo usaglašavanje ili promene koje unesemo u ovu Politiku privatnosti biće objavljene na našem sajtu, te se preporučuje da s vremena na vreme, isto proverite. Zadržavamo pravo da u svakom trenutku vršimo adekvatne izmene, takođe i u slučaju promena pozitivnih propisa. Ako imate problem, pitanje ili ideju, molimo Vas da se obratite sa predlogom. Usled neprekidnog razvoja Interneta neophodno je da Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti prilagođavamo s vremena na vreme.Ukoliko imamo vašu e-mail adresu, poslaćemo Vam obaveštenje o svim promenama.

Ukoliko nastavite da koristite naš sajt nakon ovih izmena to će podrazumevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmenama. 

Ukoliko niste saglasni sa Opštim uslovima korišćenja i Pravilima o zaštiti ličnih podataka, molimo Vas da ne koristite ovaj sajt.

 

KAKO DA NAS KONTAKTIRATE


Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našoj Politici privatnosti, kontaktirajte nas na adresu:

STR ELKOND

24400 Senta, Grofa Lajoša Baćanjija 54

 ili na našu kontakt e-mail adresu: office@elkond.co.rs

 

NADLEŽNI ORGAN

 

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

 

Ovaj web sajt koristi kolačiće. Upotreba kolačića je regulisana našom Politikom korišćenja kolačića. Korišćenjem sajta bez izbora jedne opcija, saglasni ste sa upotrebom kolačića.
Za otkazivanje obaveštenja kliknite ovde!
Newsletter

Za ponude proizvoda i obaveštenja o novostima, prijavite se za informaciono pismo sad!

0
×